Zašto je zaštita bonusa najbolja odluka ove jeseni?

Svi pričaju o važnosti bonusa prilikom registracije vozila. Često nije jasno o čemu se točno tu radi. Šta je bonus? Šta određuje visinu bonusa? Šta određuje visinu police?

Bonus je određeni popust na premiju osiguranja koji osiguranik stječe kroz određeno razdoblje osiguranja ukoliko nije imao štete. Obračunava se godišnje, u postotku, prilikom zaključenja ugovora o osiguranja. Visinu bonusa određuju godine i činjenica jesmo li, ili nismo, uzrokovali prometnu nesreću. Visinu police određuju kilovati vozila i bonus.

Nakon prve godine osiguranja stječe se bonus od 10%, a za svaku sljedeću godinu po 10% ukoliko nije počinjena šteta. Maksimalan bonus po polici od automobilske odgovornosti iznosi 50%. Malus je doplatak na premiju osiguranja zbog nastalih šteta iz ugovora o osiguranju tj. police osiguranja u proteklom razdoblju, a koje se obračunava po premijskom sustavu kod sljedeće obnove police osiguranja od automobilske odgovornosti.

Dakle, sam iznos police automobilskog osiguranja, osim kilovata, ovisi o tomu jesmo li, ili nismo, imali šteta kroz godine. U slučaju da skrivite prometnu nesreću bonus pada, a polica osiguranja postaje skuplja i to naredne tri godine.

Uz mala godišnja izdvajanja, možete zaštiti se od financijskog rizika nastalog smanjivanjem bonusa, odnosno porastom premije.

Prilikom sljedeće registracije pitajte svoga savjetnika za prodaju da vam ponudi policu zaštite bonusa i ne strepite od porasta cijene osiguranja.