Volim raditi u dinamičnom okruženju koje stalno raste i zapošljava nove ljude

Central osiguranje d.d. je kompanija koja svoju poziciju tržišnog lidera svaki dan potvrđiva kvalitetnim pristupom kreiranja proizvoda osiguranja, pružanja usluga, a i upošljavanjem kadra koji najbolje opisuje misiju i viziju kompanije.

Central osiguranja d.d. | Volim raditi u dinamičnom okruženju kompanije koja stalno raste i zapošljava nove ljude

Najbolju sliku o radnom mjestu u Central osiguranju, na poziciji prodajnog predstavnika može dati netko tko taj posao i radi. Marija Gligorević iz Prijedora u osiguranju radi već dvije godine. Za svoje radno mjesto ističe: „Dinamičnost je glavna osobina mog radnog mjesta. Atmosfera je motivirajuća. Želja za napredovanjem je svakim danom sve veća. Konkurencija na tržištu osiguranja je jaka, a ponekad i nelojalna. Prodajni predstavnik mora posjedovati niz osobina koje su potrebne, da bi postao vrstan prodavač, a jedna od najvažnijih je komunikativnost i pregovaračka vještina radi uspostavljanja dobre komunikacije i odnosa s klijentima. Potrebno je zadobiti klijentovo povjerenje. Trebamo biti otvorenog duha, samouvjereni i samoincijativni, sposobni prepoznati poslovne prilike, prilagodljivi i spremni na učenje. Srećna sam kada je klijent zadovoljan mojim radom i uslugom. To me motiviše da se još više zalažem i trudim.“

Rad u Central osiguranju

Udio i uloga žena u ukupnoj radnoj snazi svijeta se povećava, zajedno s ubrzanim razvojem društva, a žene sve češće ulaze u područje menadžmenta, iako i dalje postoje predrasude i nevidljive barijere, koje onemogućuju dolazak žena na najviše pozicije menadžmenta ili njihovo zadržavanje na istoj.

Borba protiv tih predrasuda je borba svih u organizaciji, ali i široj društvenoj zajednici.

Da su u Central osiguranju d.d., instituciji koju krase inovativnost, moderan pristup radu, dinamičnost i stalni rast, svjesni važnosti angažmana žena, govori činjenica da je trenutno od svih uposlenih čak 52% žene, a gdje su se pokazale uspješne u svim sektorima i na svim pozicijama.

Prepoznajući mlade ljude kao ključne partnere potrebne za pozitivne promjene i kao voditelje poslovnih procesa, ova kompanija provodi čitav niz aktivnosti za afirmaciju mladih i zajedno s mladima.  

„Ovdje se kolege se ne dijele ni po čemu osim po zalaganju, predanosti, sposobnostima i rezultatima rada. Mladima se daje prilika da budu ono što najbolje znaju. Za uspjeh u poslu se treba nesebično davati, raditi sa strašću, stalno motivirati sebe i druge oko sebe na učenje i ovladavanje novim vještinama što u konačnici sigurno vodi dugoročnom unapređenju rezultata rada, podizanjem radne atmosfere te osobnog i zajedničkog zadovoljstva u poslu.“

Izazovi u radu i stalno upošljavanje

U Bosni i Hercegovini su društva za osiguranje, s obzirom na tešku 2020. godinu ostvarila dobre financijske rezultate. Na kraju prošle godine, solventnost Društva bila je izuzetno dobra, a profitabilnost i rad pridonose tome da je financijski i operativno stabilno.

No, pred Društvom predstoji veliki izazov daljnjeg ulaganja i zadržavanja razine ukupne premije u budućnosti. Kako u području upravljanja, tako i u području prodaje, izazovi su stalno prisutni. Kako se na svom radnom mjestu izboriti s prijetnjama Marija naglašava:

„Svakim danom se susrećemo s izazovima koji se odnose na pronalazak novih klijenata. Trudimo se da dobijemo njihovo povjerenje i da ih zadržimo. Svakog dana, u svakom pogledu trudimo se da napredujemo i da adekvatno odgovorimo na zahtjeve klijenata. Svojim klijentima dajemo brze, konkretne i produktivne informacije.“

U Central osiguranju su uvijek u potrazi za novim i kvalitetnim ljudima, a trenutno imaju više otvorenih natječaja na linku: https://www.central-osiguranje.com/Natjecaji