U Central osiguranju kreirani najbolji paketi osiguranja kuće/stana

Stan ili kuća je najčešće najvrjednija imovina koju posjedujemo, a opet, tako često ju zaboravimo osigurati. Osiguranje imovine je važno.

Kuću ili stan svi smatraju svojim domom i zaštitom, kojoj se ništa ne može dogoditi. Smatraju da je njihova sigurna luka zaštićena i da je nema potrebe osiguravati. Osim toga, loša informiranost i strah od velikih troškova ponekad demotiviraju ljude da ugovore police osiguranja imovine.

Ljudi se lakše odlučuju za druge oblike osiguranja kao što je kasko osiguranje, odgovornost, zdravstveno osiguranje i drugo, dok imovinu često zaboravljaju, iako štete po ovoj osnovi mogu biti najviše.

Ugovaranjem police osiguranja kuće/stana štitimo ono što cijeli život kreiramo, stvaramo i u šta ulažemo.

Nakon detaljnih analiza u Central osiguranju su kreirali optimalne pakete koji klijentima pokrivaju najvažnije rizike, pakete osiguranja imovine koji odgovaraju potrebama svih stanovnika Bosne i Hercegovine. Paketi su kreirani tako da budu usklađeni s budžetom jednog kućanstva, tako da stan/kuća od npr. 60m2, se može osigurati po cijeni već od 0,18 KM po danu.

Ovisno o pokriću rizika i iznosu, klijenti se mogu odlučiti za jedan od navedenih paketa: CENTRAL DOM, CENTRAL DOM PLUS I CENTRAL DOM PREMIUM.

Koji su to osnovni osigurani rizici po kreiranim paketima se mogu pogledati na linku.