Što u slučaju prometne nezgode?

Koliko god iskusni, oprezni i dobri vozači bili, moramo prihvatiti činjenicu da su prometne nezgode naša svakodnevnica. Mogu se dogoditi svakomu i uvijek.  Važno je zadržati smirenost i kontrolu, a dobro je biti upoznat i s nekim osnovnim informacijama. Prometna nezgoda može biti ona s manjom i većom materijalnom štetom, ona u kojima je netko ozlijeđen, ili u najgorem slučaju izgubio život, ona koje se dogodi u inozemstvu, ona u kojoj sudjeluje neregistrirano vozilo, vozilo inozemnih tablica, kao i motorno vozilo pripadnika vojske.

Što u slučaju kada je nastala materijalna šteta?

U slučaju nastanka prometne nesreće, sudionici prometne nesreće, u kojoj je nastala manja materijalna šteta na vozilima, bi trebali fotografirati vozila u sudarnim pozicijama s više strana. Važno je fotografirati i tragove kočenja na kolniku i otpale polomljene dijelove na kolniku. Nakon toga potrebno je ukloniti vozila s kolnika i omogućiti neometano odvijanje prometa. O uslugama pomoći na putu smo već pisali.

Nakon popunjavanja Europskog izvješća o nezgodi mogu napustiti mjesto nezgode. Ovaj obrazac služi za utvrđivanje činjeničnog stanja o nastanku prometne nesreće. Ne znači da je među vozačima postignuto suglasje u pogledu krivnje za prometnu nezgodu, niti se potpisom priznaje krivnja. To je obrazac izrađen od strane Europske komisije za osiguranje, čija je svrha olakšati razmjenu podataka u slučaju prometne nezgode s manjim oštećenjima i bez policijske intervencije. Navedeni obrazac sadrži sve podatke o vozačima, mjestu prometne nezgode, svjedocima i oštećenjima na vozilima te skicu nastanka same nezgode. Potpisuju ga oba vozača sudionika prometne nezgode i predaje se u osiguravajuće društvo strane koja je skrivila prometnu nezgodu radi potraživanja štete.

Central osiguranje savjetuje da se ipak izvijesti nadležna policijska stanica radi evidentiranja prometne nezgode iste i sačinjavanja uviđaja. Obavezno pozvati policiju ako među sudionicima postoje nesuglasice. Preporuka je pozvati policiju ako se ne može utvrditi krivnja, ako je vozilo koje je skrivilo neosigurano, inozemnih registarskih oznaka. Ako je vozač štetnik vidno pod utjecajem alkohola ili opijata, obavezno pozovite policiju.

Što kada je nastala veća materijalna šteta ili u kojoj je netko teško ozlijeđen ili izgubio život?

U slučaju prometne nesreće s većom materijalnom štetom ili u kojoj je netko teško ozlijeđen ili izgubio život, sudionici nesreće moraju ostati na mjestu prometne nesreće. Moraju poduzeti sve moguće radnje da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće. O prometnoj nesreći potrebno je obavijestiti policiju, te pričekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid.

Prijava štete po polici autoodgovornosti

Prijava štete osiguranja od automobilske odgovornosti može se izvršiti dolaskom u najbližu podružnicu Central osiguranja. Osim toga, šteta se može prijaviti putem pošte, faxa, Viber, WhatsApp i/ili Facebook aplikacije. Stručna služba za procjenu šteta Central osiguranja će Vas kontaktirati i u dogovoru sa Vama organizirati procjenu štete u najkraćem roku.

Ukoliko želite prijavu izvršiti ispunite priloženi odgovarajući obrazac za prijavu materijalne štete, kao i obrazac za prijavu nematerijalne štete po polici autoodgovornosti. Popunjeni obrazac se ostavlja s odgovarajućom dokumentacijom.

Što kada se dogode prometne nezgode s vozilom inozemne registracijske oznake?

Preporuka je od vozača vozila inozemnih registarskih oznaka zatražiti kopiju dokumentacije. Potrebno je tražiti dokument iz kojeg se može identificirati registarska oznaka i država registracije vozila. Potrebno je kopirati: prometnu dozvolu, policu, vozačku dozvolu, popunjeno Europsko izvješće ili policijski zapisnik i fotografije s lica mjesta.

Osiguranici Central osiguranja svoj odštetni zahtjev podnose svom osiguranju. Iz Centrala dalje prijavljuju ili BZK-u ili korespodentima. Korespodenti su ovlašteni od Biroa zelene karte u BiH za obradu međunarodnih automobilskih šteta u skladu s međunarodnim sporazumima.

Što kada se prometne nezgode dogode u inozemstvu?

Ako ste sudjelovali u prometnoj nezgodi u inozemstvu, preporuka je obavijestiti prometnu policiju. U slučaju da policijski uviđaj nije rađen, potrebno je pribaviti što više podataka o drugom sudioniku prometne nezgode i njegovom vozilu.

Preporučuje se ispuniti i potpisati brazac Europskog izvješća o nezgodi. Navedeni obrazac ima jedinstven tekst na svim jezicima. Poželjno je napraviti i fotografije s mjesta nezgode s vozilima u sudarnoj poziciji i vidljivim oštećenjima.

Ako je drugi sudionik odgovoran za prometnu nezgodu, preporuka je kontakritati osiguravajuće društvo kod kojeg isti ima zaključenu policu osiguranja od autoodgovornosti. Na taj način bi trebali dobiti upute o podnošenju zahtjeva. Ako tijekom boravka u inozemstvu niste prijavili svoj odštetni zahtjev, po povratku u BiH možete se obratiti svom osiguranju gdje ćete dobiti informacije o proceduri podnošenja odštetnog zahtjeva.

Ako ste Vi skrivili prometnu nezgodu, prometnoj policiji ili drugom sudioniku nezgode trebate dati kopiju zelene karte ili kopiju police osiguranja od autoodgovornosti.

Što ako su drugi sudionici prometne nezgode neosigurana, nepoznata vozila ili motorna vozila pripradnika vojske?

Ako se dogodi prometna nezgoda s neosiguranim vozilom, odštetni zahtjev se podnosi Zaštitnom fondu FBiH ili Zaštitnom fondu RS (ovisno o nadležnosti), svom osiguratelju ili jednom od društava za osiguranje koje će ga zaprimiti te proslijediti na rješavanje Zaštitnom fondu.

Takva šteta isplaćuje se na teret Zaštitnog fonda, koji se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini. Zaštitni fond ima pravo regresa isplaćenog iznosa naknade, uvećanog za kamate i troškove od osobe odgovorne za štetu.

Prometna nezgoda u kojoj je sudjelovalo nepoznato vozilo, odštetni zahtjev podnosi Zaštitnom fondu koji ima obavezu dati naknadu samo kod šteta zbog smrti i tjelesnih povreda.

Ukoliko se naknadno pronađe vozilo čijom je uporabom nanesena šteta te se utvrdi odgovorni osiguratelj, Zaštitni fond ima pravo na naknadu od odgovorne osobe odnosno od odgovornog osiguratelja, i to isplaćenog iznosa štete, kamata i troškova.

U slučaju prometne nezgode sa vozilom Oružanih snaga BiH, odštetni zahtjev se podnosi Ministarstvu obrane BiH

Jedna misao o “Što u slučaju prometne nezgode?”

Komentari su zatvoreni.