Donacijom SOS Dječijim selima u BiH obilježen Svjetski dan djece

Danas se obilježava Svjetski dan djece, jer je 20.11.1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.  

Univerzalni dječji dan nije samo dan za proslavu djece takva kakva jesu. To je i dan podizanja svijesti o djeci širom svijeta koja su doživjela nasilje u oblicima zlostavljanja, iskorištavanja i diskriminacije. U cilju podizanja svijesti o pravima djece, iz Central osiguranja su posjetili SOS Dječija sela u BiH, u Sarajevu.

gosp. Adis Velić i gosp. Neda Zgodić

SOS Dječija sela u BiH su humanitarna organizacija koja brine o djeci i mladima koji su ostali bez roditeljskog staranja. Pruža im priliku za sretno djetinjstvo i bolju budućnost. U SOS obiteljima, s braćom, sestrama i SOS roditeljima, djeca odrastaju u obiteljskom okruženju uz roditeljsku ljubav. Pored brige o djeci i mladima bez roditeljskog staranja, kroz Program jačanja porodica pomažu i biološkim obiteljima koje su u riziku od razdvajanja od djece, da ostanu na okupu.

„Svako dijete zaslužuje pripadati negdje, biti voljeno i sigurno. Ja sam sretan da ovom malom gestom budemo jedan maleni dio ove pozitivne priče, kakvu vode u SOS Dječijim selima u BiH“, rekao je Adis Velić, direktor podružnice Sarajevo iz Central osiguranja.  U Bosni i Hercegovini se od 1993. godine službeno obilježava Dan djece na današnji datum.