Livno grad sira, povijesti i prirodnih fenomena

Nakon Kravica i Ljubuškog ovaj put vodimo u Livno, mali grad bogate povijesti, smješten na jugo-zapadu Bosne i Hercegovine. Udaljen od Splita nekih stotinjak kilometara, a od Zagreba nešto manje od tristo pedeset. Osim bogate povijesti čemu svjedoče znamenitosti u gradu, Livno je isto grad pun prekrasnih prirodnih fenomena.  Sve znamenitosti Livna je teško pobrojati u jednom postu, ali o nekim u nastavku. Ako te zanimaju divlji konji i planiraš se uputiti, svakako prije ugovori policu zaštite na putu.

Livanjski divlji konji

U zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine pored Livna, postoji jedno posebno mjesto u obroncima planine Cincar koja je dom za oko 350 divljih konja. Ovog predivnog iskustva sjećat ćete se cijelog života. Posjetitelje oduševljava čistoća i raznolikost boja ovih konja, te izuzetna mirnoća. Nemirni postaju samo kada se bore za prevlast u krdu, te kada se bore za osvajanje nove ženke. Nazvani su divlji konji, ali najljepše ih opisuju riječi slobodni konji.

Konji su imali vrlo važnu ulogu, kako na skoro čitavoj planeti, tako i na području Livna. Većinom su služili za prijevoz, rad u polju ili drugim aktivnostima koje su bile u službi čovjeka. Primjenom mehanizacije u drugoj polovici prošlog stoljeća, konji polako počinju gubiti svoju svrhu i postaju teret vlasnicima. Vlasnici puštaju konje koji se okupljaju na visoravni ”Kruzi” te oni po prvi put u povijesti postaju sasvim slobodni. Svojom ljepotom izazivaju uzdahe, oduševljenost i divljenje. Motivi su raznih fotografija te glavni razlog zbog kojeg je Livno postalo jedna od najtraženijih destinacija za odmor.

Ako putujete kroz ovaj kraj ne propustite da provedete dragocjene trenutke svog slobodnog vremena u blizini divljih konja i uživate u njihovoj ljepoti i čistoj prirodi oko sebe. Osim što ćete ih moći vidjeti, možete ih fotografirati, približiti im se, a oni smjeliji i hrabriji i nahraniti.

Svakako prilikom posjete se preporučuje posjetiti Visoravan Kruge i Vidikovac Drulj. S vidikovca  ”Drulj” se pruža pogled na predivno Glamočko polje. Upravo na ovoj lokaciji nastaju naše poznate ”skoči” fotografije. Ova lokacija pruža mogućnost da vidite još i planine Cincar, Kujaču, Goliju, Dinaru, Kamešnicu, Biokovo, Tušnicu te Livanjsko polje.

Ukoliko se želite uputiti u avanturu obilaska divljih konja i prirodnih ljepota Livna  svakako se javite uhodanoj ekipi iz agencije za turistički obilazak Continental Adventure  

Livno grad sira

Jeste li znali da su Austrijanci (Austro-Ugarska) brendirali Livanjski sir? Još jedan potencijal koji su prepoznali, pa su odlučili dovesti stručnjake iz Francuske započevši tako priču koja traje i danas. Lokalni čobani su čuvali stoku na planini Cincar, a prvi sirevi su nastali upravo u ovim siranama. Čak i danas za vrijeme ispaše možete vidjeti neke od lokalnih stada ovaca. Danas je najveći i najviše nagrađivani proizvođač sira ”Puđa”. Livanjski sir je oduvijek bio dobro prihvaćen u obližnjoj Dalmaciji koja je vremenom postala njegovo glavno tržište. Livanjski sir je jedna od najkvalitetnijih vrsta sira u BiH, a stoljetna tradicija svrstava ga u autohtoni sir sa većim ili manjim varijacijama proizvodnje u inustrijskim pogonima i u domaćinstvima na širem području Livna.

Duman, izvor rijeke Bistrice

Nalazi se ispod kraških strmih stijena Crvenice. Ime Duman možda potječe od turske riječi duman koja znači dim ili magla. Dim od kapljica vode, odnosno vodena zavjesa, ali može poticati i od praslavenske riječi duman što znači duboka kotlina.

Za Duman se pretpostavlja da je kolijevka života za područje grada Livno. Mjesto gdje je ili u čijoj je neposrednoj blizini podignuta stara srednjovjekovna utvrda Bistrički grad. Po izgledu i ljepoti predstavlja spomenik prirode. Ljeti ga karakterizira ugodna ljetna svježina, zbog čega ga generacije Livnjaka od davnina do danas koriste i kao mjesto za izlete. U samoj blizini izvora sagrađen je kameni most iz vremena Turaka. Zahvaljujući geografskom položaju, Livno krasi bogato kulturno i povijesno nasljeđe. Stari most ”Duman” iz 17. stoljeća koji se nalazi na rijeci Bistrici. Na ovom mjestu se može kušati prirodna izvorska voda te vidjeti i spomen književniku Ivanu Goranu Kovačiću.

Franjevački samostan Crkva sv. Petra i Pavla

Franjevački samostan Crkva sv. Petra i Pavla u Livnu privlači pažnju mnogih domaćih i stranih turista. Zahvaljujući fra Lovri Karauli isposlovana je bujuruldija (pismena zapovijed pašina, povelja) 1853. godine. Na temelju nje i ferman (nalog) za gradnju crkve i samostana u Livnu. Gradnja je započeta 1854. godine. Sadašnji izgled crkva je dobila kad je dograđen sjeverni zvonik. Ugrađene su pločice i napravljen kor, ukrašena je zidnim i stropnim slikama i dekoracijama koje je naslikao Marco Antonini, 1906. godine. Tako je vanjski izgled crkve izgrađen u romantičkom stilu, a unutrašnjost završena u stilu Baroka.

Samostan, kao prvi na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine, počeo se graditi istovremeno s crkvom. 1858. godine. Fratri su se uselili u zapadni dio Godine 1859. redovnička kuća sagrađena u čast sv. Petra kanonski je ustanovljena i utemeljena kao samostan. 1864. godine dograđeno je i južno krilo samostana. Izgradnjom istočnog krila 1984. – 1985. godine samostan je dobio sadašnji izgled.

Od samog početka samostan je bio istaknuto kulturno središte. Bio je pod vodstvom franjevaca u samostanskim prostorijama gdje djelovala prva osnovna škola u Livnu. U ovom samostanu je jedno vrijeme bio bosanski novicijat i franjevačka teologija. Sada novicijat je uz male prekide još uvijek u ovom samostanu.

Dukatareva džamija

Džamija Hadži Ahmeta Dukatara, Dukatareva džamija ili Glavica džamija je smještena u povijesnoj jezgri starog Livna. Džamija se službeno zove po Hadži-Ahmetu Dukataru, a njeno drugo ime Glavica džamija. To ime je dobila jer je izgrađena na prirodnoj glavici čije se tri strane spuštaju prema rijeci Bistrici. Cijeli povijesni kompleks nalazi se na posebnoj uzvisini u sklopu brda Bašajkovac. Ona je jedan od prepoznatljivijih objekata osmanske gradnje i arhitekture u livanjskom kraju. Izgrađena je između 1562. i 1574. godine po dolasku Osmanlija.

Kad se odlučite na ovakvu kontinentalnu avanturu, potražite najbolju zaštitu u vidu pomoći na putu. U skladu sa strategijom Central osiguranja, da o klijentima brine na najbolji mogući način, razvijen je poseban program asistencija i pomoći na cesti za klijente osiguranja koji žele imati brzu i kvalitetnu uslugu kada je to najpotrebnije.

Central assistance nije samo program pomoći na cesti, jer osim tehničke pomoći tu je i niz drugih usluga i pokrića troškova za nepredviđene situacije koje klijenti mogu doživjeti na putovanju, godišnjem odmoru ili svakodnevnom korištenju vozila.

Što to sve plaćamo i osiguravamo kada registriramo auto?

Prilikom registracije vozila potrebno je, osim police osiguranja izmiriti i još neke naknade: putarinu, Spi, vodoprivredu, porez na imovinu, naknadu za okoliš, potvrdu o registraciji (prilikom prve registracije ili izgubljenog dokumenta), potvrdu o vlasništvu (prilikom prve registracije ili izgubljenog dokumenta), registarske tablice (prilikom prve registracije ili izgubljenih dokumenata ili izgubljene tablice), stiker, administrativna taksu i tehnički pregled + eco test. Ovisno o županiji, postoje moguća i oslobađanja plaćanja poreza i putarina, na osnovu rješenja o invalidosti.

Sa osiguravajućom kućom se dogovara osiguranje od auto odgovornosti. Ovaj vid osiguranja je obvezno osiguranje vlasnika ili korisnika motornih vozila za odgovornost i štete pričinjene trećim osobama. Prema zakonu vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni su sklopiti osiguranje od odgovornosti za štete prema trećim osobama pričinjene svojim motornim vozilom.

Koristeći motorno vozilo moguće je trećim osobama pričiniti više vrsta šteta kao što su materijalne štete (oštećenje ili uništenje stvari), tjelesne ozljede, smrtne posljedice i narušavanje zdravlja. Sklapanjem police obveznog automobilskog osiguranja od odgovornosti kod osiguranja, u slučaju odgovornosti osiguranika za štete učinjene trećim osobama isto osiguranje će umjesto osiguranika platiti obeštećenje tim osobama ukoliko postoji krivnja osiguranika za nastanak istih. Pored osiguranja osnovnog rizika po polici automobilske odgovornosti, mogu se zaključiti i dopunski rizici.

Osiguranje dopunskih rizika

Da bi vožnja bila sigurnija uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobno vozilo se može ugovoriti, pojedinačno ili kombinirano, paketi dopunskih osiguranja po prihvatljivim cijenama:
Nezgoda – osiguranje od nezgode za vozača i putnike uz osigurane svote po osobi za slučaj smrti ili slučaj trajnog invaliditeta,
– AO – Plus osiguranje od nezgode za vozača i putnika. To je dragovoljno osiguranje uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Zakonom je propisano da u slučaju prometne nezgode vozač koji je kriv za prometnu nezgodu nema pravo na naknadu štete za tjelesnu ozljedu po polici AO. Central osiguranje vodeći brigu o osiguranicima i u takvim slučajevima nudi mogućnost da budu osigurani. Osiguranikom se smatra ovlašteni vozač motornog vozila koji je kriv za prometnu nezgodu, kao i osobe koje su sukladno pozitivnim zakonskim propisima ne smatraju trećim osobama, a pri tome nemaju osigurateljnu zaštitu iz osnova automobilske odgovornosti.
– Djelomično kasko osiguranje  Kombinacija D – pokriva lom i oštećenje serijski ugrađenih stakala na motornom vozilu, a dodatno i stakla na svjetlima i zrcalima pri udaru sa divljači ili domaćim životinjama.

Prilikom registracije vozila, moguće je ugovoriti još dva proizvoda, zaštitu bonusa i pomoć na cesti.

Zaštita stečenog bonusa

U slučaju da osiguranik skrivi prometnu nezgodu, kod zaključenja sljedeće police, gubi stečeni bonus po polici Automobilske odgovornosti i potrebne su najmanje tri godine dok se ne vrati na prethodno stečeni bonus, što stvara velike izdatke kod zaključivanja novih polica u navedenom periodu. Stečeni bonus prati svakog osiguranika kod izrade nove police bez obzira iz koje osiguravajuće kuće dolazio, jer je ovaj dio uređen zakonom i prati se na državnoj razini, pa jedini način na koji možemo svoj bonus sigurno zaštititi je zaključenje police o zaštiti bonusa.

Central Assistance – 24-satna briga o klijentima

U skladu sa strategijom Central osiguranja da o klijentima brine na najbolji mogući način, razvijen je poseban program asistencija i pomoći na cesti za klijente osiguranja i druge klijente koji žele imati brzu i kvalitetnu uslugu kada je to najpotrebnije. Central assistance nije samo program pomoći na cesti, jer osim tehničke pomoći tu je i niz drugih usluga i pokrića troškova za nepredviđene situacije koje klijenti mogu doživjeti na putovanju, godišnjem odmoru ili svakodnevnom korištenju vozila.

Zaključivanjem Central Assistance police, ne brinete samo o svome vozilu, nego i svojoj obitelji kroz niz dodatnih usluga u slučaju kvara ili nezgoda na putovanju. Uz tehničku pomoć kada je je najpotrebnija, Central asistencija će se maksimalno pobrinuti i za putnike osiguravajući smještaj ili zamjensko vozilo.

Osiguranje tehničke pomoći na cesti omogućuje ostvarivanje točno određenih prava nakon ostvarenja sljedećih rizika:
– Kvara na vozilu uslijed mehaničkog, električnog ili hidrauličnog uzroka,
– Prometne nesreće/nezgode,
– Nemarnog rukovanja (krivo utočeno gorivo, zaključani ključevi u vozilu i sl.) i/ili
– Vanjskog utjecaja (tuča, požar, itd.), zbog posljedica kojih vozilo nije u voznom stanju ili nije moguće upravljati vozilom na siguran način.

Central osiguranje ti donosi ljepote BiH: Vodopad Kravica

Korona, karantene, zatvaranje granica, lock down-i i sve druge popratne pojave su nas dovele do situacije da moramo mijenjati navike, praksu i razmišljanja. Svašta nešto nam je uskraćeno, ali Bosna i Hercegovina nije, koja je dovoljno velika da nudi mnoštvo zanimljivih destinacija, ali i dovoljna mala, da nam je sve iz svake točke blizu, da se vikendom možemo osobnim vozilom zaputiti.

Pokazati ćemo koje to destinacije su vrijedne posjete, ali i kako se zaštiti od eventualnih nezgoda na putu. Ovog petka otkrivamo jednu od najljepših prirodnih atrakcija u Bosni i Hercegovini, zasluženo prepoznatljiv simbol Ljubuškog i Hercegovine, a i omiljeno je izletište i kupalište u ljetnim mjesecima. Jedinstvena prirodna ljepota, koju je rijeka Trebižat izgradila, visoka 28 metara, 120 metara široka, okupana je sa 2300 sunčanih sati godišnje. Vodopad na vrhu ima oblik polukruga širokog oko 120 metara, a sastavljen je od sedre.

Sve od izvora do ušća, rijeku Trebižat krase brojni vodopadi, nebesko plavetnilo, čistoća vode, zelenilo vrba, topola, jablanova i ostale vegetacije te obilje pastrve i drugih vrsta riba.

Sva ta ljepota u ljetnim mjesecima na njezine obale privlači kupače i turiste sa svih strana svijeta, stoga ne čudi što se duž cijele obale nalaze brojna kupališta, ali i brojne znamenitosti, kao i popratni sadržaji koje možete iskusiti.

Detaljno na https://kravica.ba/

Ako se odlučite na put prema Ljubuškom, preporučujemo ugovaranje Central Assistance police, a koja vam u slučaju nepredviđenih situacija, kvara ili nezgode pruža tehničku pomoć, ali će se pobrinuti i za putnike, osiguravajući smještaj ili zamjensko vozilo.

Sve upute na: https://www.central-osiguranje.com/Pro…/Central-assistance

Biti žena u konkurentnom tržištu osiguranja

Udio i uloga žena u ukupnoj radnoj snazi svijeta se povećava, zajedno s ubrzanim razvojem društva, a žene sve češće ulaze u područje menadžmenta, iako i dalje postoje predrasude i nevidljive barijere, koje onemogućuju dolazak žena na najviše pozicije menadžmenta ili njihovo zadržavanje na istoj. Borba protiv tih predrasuda je borba svih u organizaciji, ali i široj društvenoj zajednici.

Da su u Central osiguranju d.d., instituciji koju krase inovativnost, moderan pristup radu, dinamičnost i stalni rast, svjesni važnosti angažmana žena, govori činjenica da je trenutno od svih uposlenih čak 52% žene, a gdje su se pokazale uspješne u svim sektorima i na svim pozicijama.

Donosimo tajne naših poslovnih žena, koje dokazuju da se u konkurentnom tržištu osiguranja može uspjeti drukčijim pristupom, upornošću i kontinuiranim ulaganjem u sebe.

Anita Obradović, voditelj Prodajnog centra Mostar

„Kad pogledam protekle godine, osjećam se ponosnom i ispunjenom. Ponosna sam majka dvoje djece, supruga te voditelj regije više od 10 godina u osiguravajućem društvu. Nije bilo jednostavno izgraditi se poslovno, a ujedno i voditi brigu o svojoj obitelji. Posao prodaje iziskuje mnogo vremena, znanja, vještina kao i strpljena, jer svakodnevna komunikacija s klijentima kao i s ljudima koje vodim to zahtijeva. Prvenstveno je potrebno biti čovjek i biti čvrsto na zemlji, stajati iza svojih ciljeva, imati svoje ja, te uz predan rad i trud zajedno sa svim navedenim ostvariti pozitivne rezultate. Kad se sve nabrojano složi rezultat mora doći. Biti žena u svemu tome nije niti malo jednostavno, ali je neopisivo zadovoljstvo uspjeti u svemu tome. Svim ženama ovim putem poručujem da budu svoje, bez strahova, bez predrasuda, jer mi smo žene, majke i kraljice, sve možemo kada to želimo!“

Žene su u organizacije unijele doprinos međuljudskim odnosima, ojačale timski rad te stvorile pozitivno ozračje unutar organizacija, samim time doprinijele produktivnosti zaposlenika te na posljetku i cijele organizacije. Ulaskom žena u menadžment dolazi do uspostavljanja mješovitog menadžmenta što rezultira razvoju različitih pristupa i metoda pri rješavanju poslovnih problema i definiranja poslovnih procesa.

Nela Bevanda, viši savjetnik u prodaji osiguranja

“Uzimajući u obzir godine rada u osiguravajućem društvu, kao žena se osjećam ponosnom i ispunjenom osobom u svim područjima života. Biti žena u konkurentnom tržištu osiguranja nije bilo i još uvijek nije jednostavno. Sada bih sigurno neke stvari i drugačije odradila. Nečemu bih posvetila manje pažnje, a nečemu bih dala veći značaj. Ipak, ništa ne bih mijenjala, jer u suprotnom, ne bih bila na mjestu gdje sam sada, niti bih bila ista osoba. Rad u osiguravajućem društvu je izazovan, zanimljiv i zahtjevan, ali me nije spriječilo da budem odgovorna i stabilna osoba, jer sam žena, vjerujem u sebe, iznimno cijenim suradnike, timski rad, struku, svoje klijente. Promjene su mi izazov i uvijek vjerujem u uspjeh!”

Istraživanja su pokazala da su nakon financijske krize 2008. godine tvrtke kojima su upravljale žene lakše prošle turbulentna vremena i lakše se izvukle iz krize. Dobre komunikacijske vještine, dosljednost, inspirativna snaga, empatija, jasno izražene moralne vrijednosti, fleksibilnost, sposobnost obavljanja više aktivnosti u istom vremenu su samo neke od osobina uspješnih žena uz pomoć kojih se one sve bolje pozicioniraju u „muškom“ poslovnom svijetu.

Elma Mekić, savjetnik u prodaji osiguranja

„Biti žena u osiguranju znači biti snažna, uporna, sigurna i samopouzdana, jer osigurati drugog znači prvo vjerovati u sebe i zračiti time da bi vam drugi ukazali povjerenje i dopustili vam da ih osigurate. Svaki posao nosi svoju težinu i odgovornost, bez obzira u kojoj branši radite, ali svatko tko je spreman naporno raditi, iskreno se truditi i biti odgovoran za ono što radi može uspjeti, ali mora biti spreman i preuzeti rizik. Rizik se brzo pretvori u izazov koji vam daje motivaciju na putu ka uspjehu u konkurentnom tržištu. Biti uspješna žena u poslu je ponekad dosta teško iz više razloga, međutim trud i upornost su ključni. Nemojte se bojati izazova, grešaka pa i eventualnih neuspjeha na vašem početku, jer time svakim danom učite više, rastete i postajete uspješne. Iskreno se radujem novim izazovima, novim poslovnim uspjesima, poznanstvima i mogućnostima da svojom sposobnošću i znanjem utječem na razvoj profesije. Budite odvažne, hrabre i preuzmite rizik da bi uspjele! Ključ uspjeha je u vama!“.